Paylater empowers
customers to spend more
Paylater’s process is pure online and easily integrated with new merchants,
even start up business or big chain business.
// Paylater is a buy now and paylater platform
LEARN MORE

Paylater

Paylater giúp gia tăng sức mua của khách hàng, người bán sẽ nhận tiền giải ngân nhanh chóng và khoản vay của KH sẽ được thanh toán theo hàng kỳ Quá trình đăng ký PayLater là hoàn toàn online (không gặp mặt, không cần ký hợp đồng bản cứng) và nhà bán hàng dễ dàng tích hợp công cụ Paylater bằng API, chúng tôi chào đón việc hợp tác với hầu hết mọi loại hình doanh nghiệp

Những con số biết nói

01
Gia tăng doanh số bán hàng
doanh thu tăng trưởng 30% - giá trị đơn hàng tăng 70% - mức độ giữ chân khách hàng tăng 80%
02
Chuyển tiền giải ngân hàng ngày
Khoản giải ngân sẽ được thực hiện hàng ngày (*)


03
Không có rủi ro về gian lận thanh toán
Chúng tôi nhận lấy mọi rủi ro thanh toán của KH, còn việc của bạn là nhận tiền khi giao dịch của KH được xác lập
04
Đơn giản và minh bạch
Mọi thông tin về lãi suất, phí liên quan đều được công khai rõ ràng trên hợp đồng, website
%
Doanh thu tăng trưởng

To succeed, every software solution must be deeply integrated into the existing tech environment..

%
Giá trị đơn hàng tăng

To succeed, every software solution must be deeply integrated into the existing tech environment..

%
Khách hàng duy trì tăng

To succeed, every software solution must be deeply integrated into the existing tech environment..

Chúng tôi cam kết cung cấp thông tin rõ ràng và minh bạch

Không có phí ẩn và phí quản lý nền tảng

Đăng ký nhanh chóng

Đăng ký trực tuyến và nhận phản hồi nhanh chóng

Ký kết hợp tác và tích hợp lên website

Thêm tính năng Paylater vào nền tảng bán hàng của cửa hàng dễ dàng

Bắt đầu tăng trưởng bán hàng

Tiền giải ngân sẽ được chuyển cho cửa hàng định kỳ

// latest case studies

Introduce Our Projects

Software development outsourcing is just a tool to achieve business goals. But there is no way to get worthwhile results without cooperation and trust between a client company.
// our clients

We are Trusted
15+ Ecoms Vietnam

Emilia Clarke
Moonkle LTD,
Client of Company
"Very well thought out and articulate communication. Clear milestones, deadlines and fast work. Patience. Infinite patience. No shortcuts. Even if the client is being careless. The best part...always solving problems with great original ideas!."
Emilia Clarke
SoftTech,
Manager of Company
"Patience. Infinite patience. No shortcuts. Very well thought out and articulate communication. Clear milestones, deadlines and fast work. Even if the client is being careless. The best part...always solving problems with great original ideas!."
Emilia Clarke
Moonkle LTD,
Client of Company
"Very well thought out and articulate communication. Clear milestones, deadlines and fast work. Patience. Infinite patience. No shortcuts. Even if the client is being careless. The best part...always solving problems with great original ideas!."
Emilia Clarke
SoftTech,
Manager of Company
"Patience. Infinite patience. No shortcuts. Very well thought out and articulate communication. Clear milestones, deadlines and fast work. Even if the client is being careless. The best part...always solving problems with great original ideas!."